Arto Malmberg - 11.09.2021

Hyvä ja paha poliisi

”Hyvä ja paha poliisi” opetuskerralla pohdimme miksi ja millaisia auktoriteetteja on olemassa? Entä miten suhtautua niihin oikein? Onko olemassa vain yksi totuus ja miten tuohon totuuteen tulisi kristittynä suhtautua. Näihin teemoihin meitä johtaa pastori Arto Malmberg.

Sarjasta: "Eläkää ihmisiksi"

Syyskuun opetussarjassa syvennymme pohtimaan auktoriteettien ja vapauden merkitystä elämään. Tänä päivänä korostetaan yksilön vapautta. Ihmisen pitää saada päättää omista asioistaan. Vapauden tavoittelussa on menty jopa niin pitkälle, että ihmisen katsotaaan voivan määritellä oma sukupuolensa riippumatta siitä millaiseen fyysiseen kehoon hän on syntynyt. Tuoko tuollainen ajateltu vapaus kaikista mahdollisista auktoriteeteista todellisen onnen?

Opetus ja messikysymykset

Muita opetuksia "Eläkää ihmisiksi"

Powered by Series Engine

Arto Malmberg - 18.09.2021

Hyvä minä, paha minä

Toinen opetuskerta on otsikoitu ””Hyvä minä, paha minä”. Oletko tullut ajatelleeksi että jokainen meistä on auktoriteetti tavalla ja toisella. Perheen äitinä, isänä, ystävänä tai vaikka kansainvälisen yrityksen johtajana meidän on mahdollista käyttää vaikutusvaltaamme, vaikka emme ns. nimettyjä auktoriteettaja olisikaan. Mistä löytyy terveen vaikutusvallan perusta? Näihin kysymyksiin kanssamme syventyy pastori Arto Malmberg.

Sarjasta: "Eläkää ihmisiksi"

Syyskuun opetussarjassa syvennymme pohtimaan auktoriteettien ja vapauden merkitystä elämään. Tänä päivänä korostetaan yksilön vapautta. Ihmisen pitää saada päättää omista asioistaan. Vapauden tavoittelussa on menty jopa niin pitkälle, että ihmisen katsotaaan voivan määritellä oma sukupuolensa riippumatta siitä millaiseen fyysiseen kehoon hän on syntynyt. Tuoko tuollainen ajateltu vapaus kaikista mahdollisista auktoriteeteista todellisen onnen?

Messikysymykset ja opetus

Muita opetuksia "Eläkää ihmisiksi"

Powered by Series Engine