Lapset ovat Satamassa tärkeitä!

Otathan heidät huomioon persoonina – veljinä ja sisarina yhteisessä Jumalan perheessä. Haluamme, että lapsetkin kokevat olevansa tervetulleita ja haluttuja Jumalan perheen yhteisiin hetkiin. Tervehdithän heitä ja juttelethan heillekin. Jos koet itsellesi luontevaksi, pyri luomaan suhde johonkin lapseen. Sillä voi olla pitkälle kantavat seuraukset niin sosiaalisesti kuin hengellisestikin.

Tavoitteemme on opetuslapseuttaa Sataman lapset ja nuoret. Siihen tarvitaan yhteistä työtä ja näkyä. Jos koet voivasi olla hengellinen äiti, isä, sisko tai veli jollekin Sataman lapselle tai nuorelle, rukoile Jumalaa osoittamaan sinulle oikea lapsi ja tapa, jolla ottaa häneen kontaktia.

Emme halua tarjota lapsille vain ajanvietettä. Haluamme opettaa heille Raamattua, rukousta ja kristittynä elämistä. Aikuisen antama malli puhuu usein selvemmin kuin sanalliset opetukset. Olethan mukana kasvattamassa Sataman lapsia. Haluamme noudattaa ns. Koko kylä kasvattaa –periaatetta, jolloin jokainen iso huolehtii ja välittää jokaisesta pienemmästä. Se voi olla ihan konkreettista apua ja ohjausta, mutta myös hengellistä ohjausta, rukousta ja elämän jakamista.

Tulethan mukaan myös leikkimään ja pelaamaan lasten kanssa tai opettamaan lapsia ja nuoria. Näin tutustut parhaiten Sataman lapsiin. Siinä ei tarvita erityisiä taitoja. Hymyllä pärjää jo pitkälle!

Jumala haluaa käyttää työssänsä myös lapsia ja nuoria. Haluamme tukea heitä omien lahjojensa ja kutsumuksensa löytämisessä. Siksi toivotamme lapset ja nuoret tervetulleiksi myös hommiin Satamassa. Kannustamme aikuisiakin huomaamaan, mitkä hommat sopivat myös pienemmille.

Myös lapsia ja nuoria motivoidaan rukoilemaan toistensa puolesta. Heille on tarjolla esirukouspiiri ja/tai ihan oma rukouspari, jonka puolesta rukoillaan kotona. Jos lapsi tai nuori haluaa mukaan eirukouspiiriin tai oman rukousparin, lisätietoa voit kysyä sirkka.korjonen@gmail.com osoitteesta.

Halumme ja tavoitteemme Satamassa:

  1. Vahvistaa ja rohkaista Satamaseurakunnan aikuisia luomaan suhteita lapsiin ja nuoriin.
  2. Vahvistaa ja opettaa sosiaalisia taitoja.
  3. Luoda turvallinen ilmapiiri ja avoin kulttuuri, jossa erehtyminenkin on sallittua – eikä kukaan ole vääränlainen.
  4. Opettaa lapsille ja nuorille Raamattua.
  5. Opettaa lapsia ja nuoria elämään Jeesuksen opetuslapsina.
  6. Rohkaista ja auttaa lapsia löytämään oma kutsumuksensa.
  7. Tavoittaa uskosta osattomia lapsia.

Lisätietoa

  • Sirkka Korjonen, sirkka.korjonen@gmail.com