Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,Isään, Kaikkivaltiaaseen,taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Jumalasta

Uskomme yhteen Jumalaan, jolla on kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän on rakastava ja oikeudenmukainen. Hän on koko maailman luoja ja hallitsija. Hänen edessään jokainen ihminen on vastuussa siitä, mihin on uskonut ja miten elämänsä elänyt.

Alussa Jumala loi taivaat ja maan.

Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä.”. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Herra Jumala sanoi: ”Nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä: hän tietää hyvän ja pahan. Ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti!”

1. Mooseksen kirja 1:1, 26-27; 3:22

Ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin loit maan ja maanpiirin – iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.

Psalmi 92:2

Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen.

Paavalin kirje kolossalaisille 1:16

Jeesus vastasi: ”Näin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippos! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka sinä voit sanoa: ’Näytä meille Isä’?

Johanneksen evankeliumi 14:9

Ihmisestä

Uskomme, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja elämään yhteydessään. Mutta ensimmäisten ihmisten syntiinlankeemus turmeli tämän yhteyden. Koko ihmiskunta on siitä lähtien tehnyt syntiä ja kapinoinut Jumalaa vastaan. Ihmisen taipumus pahaan vaikuttaa kaikessa mitä teemme. Kuitenkin olemme edelleen kolmiyhteisen Jumalan kuvia ja Hänen rakkautensa kohteita.

Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Mooseksen kirja 1:27

…sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla…

Samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä.

Paavalin kirje roomalaisille 3:23; 5:12
Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään.
Johanneksen evankeliumi 3:36

Ikuisuudesta

Uskomme, että ihminen luotiin elämään ikuisesti. Vietämme kuolemamme jälkeisen elämämme joko erossa Jumalasta, tai Hänen rakastavassa yhteydessään. Kadotus ja taivas ovat ikuisia paikkoja, jonne joudumme tai pääsemme sen mukaan, miten olemme ajallisen elämämme aikana suhtautuneet Jumalan tarjoamaan pelastukseen.

Ja tämä on se lupaus, jonka hän on meille antanut: iankaikkinen elämä.

Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

1. Johanneksen kirje 2:25; 5:11-13

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Roomalaiskirje 6:23

Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen.

Ilmestyskirje 20:15

Kristityn kasvusta

Uskomme, että Jumala vaikuttaa Pyhän Hengen kautta kristityssä kasvua. Hän oppii tuntemaan paremmin Jumalaa ja Hänen tahtoaan Raamatun sanan tuntemisen kautta. Hän kasvaa näkemään yhä enemmän omaa syntisyyttään, mutta samalla Jumalan rakkautta ja uskollisuutta. Hän kasvaa kantamaan vastuuta toisista ihmisistä ja näkemään vaivaa evankeliumin eteenpäin viemisestä.Vaikka kristityn kasvu jää täällä elämässä aina vajavaiseksi ja keskeneräiseksi, Jumala haluaa muuttaa meitä ajattelemaan enemmän lähimäisiämme ja vähemmän itseämme.

…Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös.

Paavalin 2. kirje korintolaisille 5:14-15

Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani.

Paavalin kirje galatalaisille 2:20

Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.

Paavalin kirje roomalaisille 12:1

Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi12. tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan.

Paavalin kirje efesolaisille 4:11-13

Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.

1. Pietarin kirje 2:5

Rukoilen, että hän Henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

Paavalin kirje efesolaisille 3:16-19

Jeesuksesta Kristuksesta

Uskomme, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja samaa olemusta Hänen kanssaan. Jumala lähetti hänet maailmaan ja Hän syntyi Pyhästä Hengestä neitsyt Marian kautta. Jeesus eli synnittömän elämän ja uhrasi itsensä meidän edestämme. Kuolemalla ristillä Hän sovitti kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät kaikki synnit. Nousemalla kolmantena päivänä kuolleista Hän osoitti ja vahvisti valtansa yli synnin ja kuoleman. Hän astui ylös taivaan kirkkauteen, palaa pian takaisin maan päälle kuninkaitten Kuninkaana ja tuomitsee kerran kaikki ihmiset.

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.

Johanneksen evankeliumi 1:1-5

Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen.

Paavalin kirje kolossalaisille 1:15-16

hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Lihan puolesta hän on syntyään Daavidin jälkeläinen,4. ja pyhyyden Hengen puolesta hänet on kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa.

Paavalin kirje roomalaisille 1:3-4

Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut:Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan

Paavalin 1. kirje korintolaisille 15:3-4

Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

Paavalin 2. kirje korintolaisille 5:19

Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä yllään valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.”

Apostolien teot 1:9-11

…kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä.

Paavalin kirje Tiitukselle 2:13

Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi.

Apostolien teot 10:42

Pelastuksesta

Uskomme, että ihminen pelastuu kadotuksesta ainoastaan Jumalan armosta, ainoastaan Kristuksen tähden ja ainoastaan uskon kautta. Emme voi pelastua omin ansioin tai suorituksin. Kun turvaudumme Kristukseen, Jumala lukee Jeesuksen sovitustyön meidän hyväksemme ja antaa kaikki syntimme anteeksi. Siitä hetkestä alkaa iankaikkinen elämämme.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.

Johanneksen evankeliumi 3:16; 14:6; 1:12

Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla.

Paavalin kirje efesolaisille 2:8-9

Jeesus vastasi heille: ”Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt.”

Johanneksen evankeliumi 6:29

…hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta vaan laupeutensa tähden uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta.

Paavalin kirje Tiitukselle 3:5

Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.

Paavalin kirje galatalaisille 3:26

Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Paavalin kirje roomalaisille 5:1

Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:13

Pyhästä Hengestä

Uskomme, että Pyhä Henki on samaa olemusta Isän ja Pojan kanssa. Hän on kolminaisuuden kolmas persoona. Hän tekee ihmisen tietoiseksi siitä, että tämä tarvitsee Jeesusta sovittajakseen. Pyhän Henki tulee asumaan ihmiseen sillä hetkellä, kun tästä tulee Jumalan oma. Hän muistuttaa ja opettaa meitä pitämään sen, mitä Jeesus opetti, sekä antaa siihen voiman. Hän johdattaa meitä ja antaa lahjoja, joilla voimme palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme.

Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei Puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska ihmiset eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun Totuuden Henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva.

Johanneksen evankeliumi 16:7-13

Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä.

Johanneksen evankeliumi 14:16-17

…Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.

Apostolien teot 1:8

Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut.

Paavalin 1. kirje korintolaisille 2:12

Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki,…

Paavalin kirje efesolaisille 1:13

Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä.

Paavalin kirje galatalaisille 5:25

Armolahjoja on erilaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa Hengen kautta viisauden sanat, toinen saman Hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa Hengessä, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo.

Paavalin 1. kirje korintolaisille 12:4-11

Raamatusta

Uskomme, että Raamattu on Jumalan erehtymätön ilmoitus. Se on kaiken uskon, opin ja elämän ylin ohje. Jumala on antanut sen meille siksi, että oppisimme sen avulla tuntemaan Häntä. Raamattu auttaa meitä pääsemään Jumalan yhteyteen ja ymmärtämään sitä maailmaa jossa elämme. Se antaa meille välineet auttaa toisiakin Jumalan yhteyteen.

Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.

Paavalin 2. kirje Timoteukselle 3:16-17

Niin on nyt meille profeetallinen sana entistäkin lujempi, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti syttyy teidän sydämissänne. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Pietarin 2. kirje 1:19-21

Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet.

Hebrealaiskirje 4:12

Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

Paavalin kirje efesolaisille 6:17

Israelista

Uskomme, että Jumala pitää kaikki Raamatussa antamansa lupaukset. Näihin kuuluvat myös Vanhassa testamentissa Israelille annetut lupaukset maasta, tehtävästä ja Israelin pelastumisesta lopun aikana uskon kautta Messiaaseen.Uuden liiton myötä myös ei-juutalaiset ovat tulleet osallisiksi Israelille annetuista lupauksista. Siksi kristillinen seurakunta on kutsuttu siunaamaan Israelia.

Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt kansaansa? Ei tietenkään! Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen ja Benjaminin heimoa.

…sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsuaan.

Paavalin kirje roomalaisille 11:1, 29

Oikein! Epäuskonsa tähden ne taitettiin, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylimielinen vaan pelkää,

Myös nuo toiset oksastetaan, elleivät he jää epäuskoonsa, sillä Jumala pystyy oksastamaan heidät uudelleen.

Paavalin kirje roomalaisille 11:20, 23

Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden: paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu:”Siionista on tuleva Pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.” Evankeliumin kannalta he ovat vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja, isien tähden,…

Paavalin kirje roomalaisille 11:25-28

Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä!

Paavalin kirje roomalaisille 11:12

Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.

1. Mooseksen kirja 12:3