Tehtävä

Seurakuntamme tehtävä on auttaa ihmisiä tuntemaan Jumala ja Hänen armonsa sekä kasvamaan sitoutuneiksi Kristuksen seuraajiksi.

Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille…”

Markuksen evankeliumi 16:15

Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.”

Matteuksen evankeliumi 28:18-20

Kaste

Kristillinen kaste on Jumalan lahja, joka osoittaa ja lahjoittaa Jumalan armon ja anteeksiantamuksen. Se on uuden liiton merkki ja hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Kaste ei kuitenkaan hyödytä ihmistä, ellei hän ota uskolla vastaan Jeesuksen sovitustyötä – joka hänelle kasteessa luvataan.

Seurakunnassamme voidaan kastaa Jeesukseen uskovia ja heidän lapsiaan, mikäli heitä ei ole aiemmin kastettu. Kaste ei ole portti Satamaseurakunnan jäsenyyteen. Kasteen voi suorittaa vanhimmiston jäsen, seurakunnan pastori tai joku vanhimmiston siihen nimeämä henkilö.

Pietari vastasi: ”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan…”

Apostolien teot 2:38

Ja nyt, mitä viivyttelet! Nouse ja huuda avuksi hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.

Apostolien teot 22:16

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen, ei ihmisiltä vaan Jumalalta.

Paavalin kirje roomalaisille 2:28-29

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen: Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin kukaan ei enää opeta lähimmäistään eikä veli veljeään sanoen: ’Tuntekaa Herra.’ Silloin kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.

Jeremia 31:31-34

Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta

1. Pietarin kirje 3:21

Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.”

Matteuksen evankeliumi 28:18-20

Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Markuksen evankeliumi 16:16

Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä: ”Jos pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää luokseni.” Hän suorastaan vaati meitä.

Hän otti heidät mukaansa samalla yön tunnilla ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin heti.

Apostolien teot 16:15, 33

Kun Jeesus näki sen, hän närkästyi ja sanoi: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”

Markuksen evankeliumi 10:14-15

Ehtoollinen

Herran pyhä ehtoollinen on mm. anteeksiantamuksen ateria, yhteysateria, liiton ateria ja muistoateria. Jeesus on siinä läsnä Pyhän Henkensä kautta. Syödessämme leivässä Kristuksen ruumiin ja juodessamme viinissä Hänen verensä saamme uskoa syntimme anteeksi. Ehtoollinen yhdistää meidät toisiin kristittyihin. Saamme uudistaa siinä liittomme Kristuksen kanssa sekä muistella ja kiittää siitä, miten Jeesus lunasti meidät vapaaksi synnin ja syyllisyyden vallasta.

Ehtoollisen voi seurakunnassamme asettaa pastori, vanhimmiston jäsen tai joku muu vanhimmiston siihen nimeämä henkilö. Seurakuntamme ehtoolliselle ovat tervetulleita kaikki Jeesukseen uskovat.

Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen: ”Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.” Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: ”Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksiantamiseksi.”

Matteuksen evankeliumi 26:26-28

Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.” Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.” Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee.

Paavalin 1. kirje korintolaisille 11:23-26

Eikö siunauksen malja, jonka me siunaamme, ole osallisuus Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me kaikki olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä.

Paavalin 1. kirje korintolaisille 10:16-17

Avioliitto

Toiminnassamme, julistuksessamme ja opetuksessamme sitoudumme Raamatun opetuksesta nousevaan avioliittokäsitykseen ja seksuaalietiikkaan. Sen mukaisesti avioliitto on miehen ja naisen muodostama kestäväksi tarkoitettu liitto, joka perustuu puolisoiden väliseen uskollisuuteen, rakkauteen ja kunnioitukseen. Tällaisena avioliitto luo turvallisen perhe- ja kasvuyhteisön myös lapsille. Samalla se takaa lapsille oikeuden eri sukupuolta oleviin vanhempiin.

Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha.

1. Mooseksen kirja 2:24

Hän vastasi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi 5 ja sanoi: ’Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha’? Niinpä he eivät enää ole kaksi vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

Matteuksen evankeliumi 19:4-6

Mutta jo luomakunnan alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi.  Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Niin heitä ei enää ole kaksi, vaan he ovat yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

Markuksen evankeliumi 10:6-9

Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.

Efesolaiskirje 5:31-32

Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat.

Hebrelaiskirje 13:4

Vastuuhenkilöt

Seurakuntamme on järjestäytynyt hallinnollisesti siten, että teologisesta linjasta, visiosta, taloudesta ja yleisistä suuntaviivoista vastaa vanhimmisto. Sen jäseniksi valitaan uskossaan kokeneita miehiä, jotka nauttivat seurakunnan luottamusta.

Strategisesta suunnittelusta ja toiminnasta vastaa johtotiimi, joka koostuu sitoutuneista miehistä ja naisista. Sitä johtaa seurakunnan vastaava pastori, joka on myös yksi vanhimmiston jäsenistä. Seurakunnan muiksi pastoreiksi voidaan valita tehtävään sopivia miehiä, jotka ovat saaneet tarvittavan koulutuksen.

Seurakunnan pastoreiden ja vanhinten tehtävä on varustaa ja auttaa seurakuntalaisia opettamalla heitä kasvamaan Kristuksessa, palvelemaan omilla lahjoillaan ja tuomaan ihmisiä Jeesuksen yhteyteen.

Tämä sana on varma: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijaksi, hän haluaa jaloon tehtävään. Seurakunnan kaitsijan tulee siis olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, kunniallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, ei juomari eikä tappelija vaan lempeä, ei riitaisa eikä rahanahne. Hänen tulee hallita hyvin oma kotinsa ja kaikella arvokkuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Jos joku ei pysty hallitsemaan omaa kotiaan, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Hän ei saa olla vastakääntynyt, ettei hän paisuisi ylpeydestä ja joutuisi saman tuomion alaiseksi kuin Paholainen. Hänellä tulee olla hyvä todistus myös ulkopuolisilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä Paholaisen ansaan.

Paavalin 1. kirje Timoteukselle 3:1-7

…jos olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä kurittomia. Seurakunnan kaitsijan tulee näet olla nuhteeton, koska hän on Jumalan taloudenhoitaja. Hän ei saa olla itserakas eikä äkkipikainen, ei juomari, ei tappelija eikä väärän voiton tavoittelija, vaan hänen on oltava vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä ja itsensä hillitsevä. Hänen tulee pysyä opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, niin että hän kykenee neuvomaan terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaansanojien väitteet.

Paavalin kirjeTiitukselle 1:6-9

Minä kehotan vanhimpia teidän joukossanne – minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä: Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta vaan vapaaehtoisesti, Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton tähden vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana.

1. Pietarin kirje 5:1-3

Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen

Paavalin kirje efesolaisille 4:11-12

Jäsenyys

Seurakuntamme hyväksyy jäsenekseen 15 vuotta täyttäneen Jeesukseen uskovan henkilön, joka on tutustunut yhdyskunnan oppiin ja käytäntöön käymällä seurakuntakurssin. Seurakunnan jäsenten alle 15-vuotiaat lapset voidaan ottaa yhdyskunnan lapsijäseniksi. Johtava vastuunkantaminen edellyttää seurakunnan jäsenyyttä.

Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä

Paavalin kirje efesolaisille 2:13, 19

Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa, ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja.

1. Pietarin kirje 2:9-10

Talous

Seurakuntamme talous perustuu kristittyjen vapaaehtoiselle antamiselle. Opetamme raamatullista periaatetta kymmenysten antamisesta. Rohkaisemme jokaista seurakuntalaista antamaan omastaan Jumalalle. Annamme seurakuntana kymmenen prosenttia kaikesta saamastamme oman seurakuntamme ulkopuolelle Jumalan valtakunnan työhön. Uhraaminen on Jumalan antama lahja, joka saa aikaan kiitosta Jumalalle ja yhdistää antajan ja vastaanottajan.

Noudatamme taloudenhoidossa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

Matteuksen evankeliumi 10:8

Kuka asettaa sinut etusijalle? Ja mitä sinulla on, mitä et ole saanut lahjaksi? Mutta jos olet saanut sen, miksi kerskailet, ikään kuin et olisikaan saanut sitä lahjaksi?

Paavalin 1. kirje korintolaisille 4:7

…ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Melkisedek on ensinnäkin ”vanhurskauden kuningas”, mitä hänen nimensäkin merkitsee, sitten myös ”Saalemin kuningas” eli ”rauhan kuningas”.

Hebrealaiskirje 7:2

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät! Te annatte kymmenykset mintusta, tillistä ja kuminasta mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeämpää: oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa lyömättä laimin noita muitakaan.

Matteuksen evankeliumi 23:23

Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.

Kiitos Jumalalle hänen sanoin kuvaamattomasta lahjastaan!

Paavalin 2. kirje korintolaisille 9:7, 15

Silloin Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieluisia niin kuin muinaisina päivinä ja entisinä vuosina.

Malakian kirja 3:4

Yhteydet toisiin seurakuntiin

Koska uskomme Apostolisen uskontunnustuksen mukaan yhteen maailmanlaajaan Kristuksen ruumiiseen, siunaamme kaikkia kristillisiä seurakuntia ja rukoilemme niiden menestyksen puolesta. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan kristittyjen yhteisiin hankkeisiin ja etsimme sen kaupungin parasta, johon Jumala on meidät asettanut.

Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

Johanneksen evankeliumi 17:20-21

Lopuksi, veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne

Paavalin 2. kirje tessalonikalaisille 3:1

Älkää kostako pahaa pahalla älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsuttukin, että perisitte siunauksen.

1. Pietarin kirje 3:9

Tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen hyvinvointi koituu teidänkin parhaaksenne.

Jeremian kirja 29:7