Jäsenyys

Satamaseurakunta on uskonnollinen yhdyskunta, joka ei edellytä toiminnassaan mukana olevilta jäsenyyttä.  Jäsenyys on mahdollisuus, ei pakko tai välttämättömyys. Sataman kuvioissa voi olla ihan hyvin mukana ilman muodollista jäsenyyttäkin.

Miksi Sataman jäseneksi?

Satamaseurakunnan jäsenyys tarjoaa käytännöllisen mahdollisuuden sitoutumiseen. Juuri sitoutuminen on asia, jota monet kristityt kaipaavat. Tämä kaipaus kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän meidän aikamme korostaa itsellisyyttä ja riippumattomuutta. Me haluaisimme kuulua jonnekin. Me haluaisimme olla osa yhteisöä. Kaipaamme tulla rakastetuksi sellaisena kuin olemme. Me tahtoisimme antaa oman merkittävän panoksemme yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Me janoamme arjen tasolle ulottuvaa yhteyttä toisten kristittyjen kanssa. Ettei tarvitsisi olla yksin. Tällaisen yhteyden kokeminen edellyttää sitoutumista toisiin.

Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä

Efesolaiskirje 2:19

Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.

1. Korintolaiskirje 12:27

Raamattu vertaa seurakuntaa perheeseen, yhteisöön, jossa vaikuttavat hyvin läheiset ihmissuhteet. Toinen kuva puhuu kristityistä toistensa jäseninä ruumiissa, joka on seurakunta.

Raamattu korostaa sitoutumisen mukanaan tuomaa siunausta. Sitoutuminen synnyttää turvallisuutta ja yhteyttä. Satamaseurakunnan jäsenyys on konkreettista sitoutumista niihin veljiin ja sisariin, jotka muodostavat tämän seurakuntaruumiin. Se on mukaan tulemista yhteyteen, jossa me tarvitsemme paljon toinen toisiamme, tuemme toisiamme, autamme ja kannamme toistemme taakkoja.

Kuka voi olla Sataman jäsen?

Seurakuntamme hyväksyy jäsenekseen 15 vuotta täyttäneen Jeesukseen uskovan henkilön, joka on tutustunut yhdyskunnan oppiin ja käytänteisiin käymällä ”Satama tutuksi” -seurakuntakurssin. Seurakunnan jäsenten alle 15-vuotiaat lapset voidaan ottaa yhdyskunnan lapsijäseniksi. Lapsijäsenten ei tarvitse käydä seurakuntakurssia. Lapsijäsenen täytettyä 15 vuotta hänet voidaan ottaa pyynnöstä varsinaiseksi jäseneksi, hänen käytyään seurakuntakurssin. Satamaseurakuntaan liittyminen edellyttää, että henkilö ei kuulu mihinkään toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Satamaseurakunnan jäsenyys ja kristillinen kaste eivät ole riippuvaisia toisistaan. Kaste ei ole portti Satamaseurakuntaan. Jäseneksi ja lapsijäseneksi voidaan ottaa myös kastamaton henkilö. Suosittelemme kuitenkin kasteen ottamista siinä tapauksessa, että henkilöä ei ole aiemmin kastettu. Seurakunnassamme on käytössä nk. perhekuntakaste. Kastamme pyynnöstä Jeesukseen uskovia aikuisia ja heidän lapsiaan, mikäli heitä ei ole aiemmin kastettu.

Osallistuminen seurakunnan vastuunkantamiseen

Erilaisten vastuiden ottaminen Satamaseurakunnassa, esimerkiksi Sataman Illan palvelutehtäviin osallistuminen, ei edellytä Sataman jäsenyyttä. Sen sijaan johtava vastuunkantaminen, esimerkiksi Sataman pienryhmien (”Messien”) isännöiminen, tiimien johtotehtäviin osallistuminen, ylistyksen johtaminen, opettaminen tai vanhimmiston jäsenyys edellyttävät jäsenyyttä.

Jäsenyyden hakeminen

Jäsenyyttä voi hakea allekirjoittamalla hakukaavake, jota jaetaan mm. Sataman Iltojen palvelupisteessä. Täyttämällä kaavakkeen jäsenyyden hakija ilmaisee hyväksyvänsä seurakuntamme opin ja käytänteet. Jäsenyys astuu voimaan vanhimmiston hyväksyttyä jäsenhakemuksen. Uudet jäsenet siunataan Sataman tilaisuudessa.

Satama Tutuksi -ilta

Satamaseurakunnan jäsenyys edellyttää osallistumista ”Satama tutuksi ” -iltaan. Illassa tutustutaan seurakunnan oppiin ja käytänteisiin. Satamaan kuuluvat seurakunnat järjestävät kursseja ja kurssipäivät löytyvät kunkin seurakunnan omilta sivuilta. Tarkempia tietoja tuosta päivästä ja muustakin jäsenyyteen liittyvästä saa ottamalla yhteyttä kunkin seurakunnan vastuunkantajiin.